Namsos kommune

Informasjon til rusavhengige

Informasjon til rusavhengige

Hva tilbyr vi? 

Vi gir hjelp og bistand til rusavhengige. Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet.

Tjenesten omfatter: 

  • praktisk bistand og veiledning for å mestre dagliglivet og boevne. 
  • støttesamtaler, motivasjonssamtaler og veiledning 
  • hjelp til å komme i kontakt med andre helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer når du selv ikke er i stand til å mestre dette 
  • hjelp til å komme i gang med sosiale aktiviteter, fritidstilbud for å få en meningsfull hverdag 

Tjenesten er tilgjengelig på dagtid alle ukedager utenom lørdag og søndag. 

Hvem kan få tilbudet? 

Rusavhengige. Vi prioriterer deg som nylig har vært til behandling og er motivert for å endre et negativt livsmønster. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis 

Kontakt

Utetjenesten vakttelefon
Mobil 902 60 302

Psykisk helse og rus 

Adresse

Besøk oss:
Abel Meyers gt 10,
7800 Namsos 

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA