Namsos kommune

Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp

Hva tilbyr vi? 

  • Rask psykisk helsehjelp er et korttids lavterskeltilbud til deg over 16 år i Namsos kommune som ønsker hjelp for lettere former for angst og depresjons plager, søvnproblemer eller begynnende rusproblem 
  • Når du tar kontakt vil du få tilbud om å gå på mestringskurs. Mestringskursene er åpne og går regelmessig. Kursene vil ha fokus på hvordan du kan jobbe med deg selv for å få en bedre hverdag. Vi tilbyr også veiledet selvhjelp.  
  • Etter gjennomført kurs ønsker vi at du forsøker å benytte deg av mestringsstrategiene du har lært. Hvis dette ikke er tilstrekkelig så vil vi sammen med deg finne ut hva du kan ha nytte av videre. Dette kan være:  
  • Veiledet selvhjelp 
  • Gruppebehandling 
  • Kortvarige individuelle samtaler 

Det er nødvendig med motivasjon og egeninnsats for å jobbe med endring. Vi kan hjelpe deg videre om du trenger annen type hjelp enn det vårt tilbud dekker 

Hva koster det? 

Tilbudene er gratis og krever ingen eller henvisning 

Hvem er vi? 

Rask psykisk helsehjelp teamet er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere og sykepleiere med spesialkompetanse på psykisk helse og kognitiv terapi, samt en psykologspesialist 

Vi er også å treffe på Namdalseid og Jøa etter avtale 

Følg oss på Facebook og Instagram! 

Akutt psykisk helsehjelp 

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakta tlf 116117  

Ved livstruende tilstander ring 113 

Aktuelle lenker: 

Mentalhelse.no https://mentalhelse.no/ 

NHI.no (https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/ ) 

Kognitiv.no https://www.kognitiv.no/tilbud-til-deg/selvhjelp/  

Selvhjelp.no https://selvhjelp.no/ 

Sovno.no https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sovnsykdommer-sovno/ 

 

 

Kontakt

Rask psykisk helsehjelp
E-post
Mobil 959 07 800

Telefontid tirsdager og fredager 09:00 – 12:00. 

Husk at du ikke må skrive sensitive personopplysninger i e-post 

Adresse

Besøk oss:
Abel Meyers gt 10,
7800 Namsos 

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA