Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Hva er kommunal akutt døgnenhet (KAD)? 

Tjenesten er et alternativ til innleggelse i sykehus for innbyggere i Namsos kommune. Pasientene skal få et like godt eller bedre tilbud gjennom KAD sammenlignet med innleggelse i sykehus. Tilbudet er ikke en erstatning for korttidsopphold, rehabilitering eller avlastning. Sengeplassene er på Namsos helsehus korttidsavdelingen, Fosnes sykehjem og Namdalseid helsetun Et KAD-opphold vil normalt være 1-3 døgn.   

Hvem kan få tilbudet? 

Pasienter som trenger en medisinsk behandling. Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuslege (skadepoliklinikk) som legger inn pasienter 

 • Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle: 
 • smertebehandling etter fall 
 • infeksjoner (urinveisinfeksjon, lungebetennelse) 
 • væskebehandling 
 • økende pustebesvær 
 • økende forvirringstilstand 
 • kvalme og oppkast 
 • mage- og tarmproblemer 

Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle for KAD plass ved sykehjem: 

 • brystsmerter 
 • rus- og psykiatri 
 • barn under 16 år  

Psykiatrien har også et tilbud om KAD plass, og det gis i Namsos sentrum                                                                        

Hva kan du forvente etter innleggelse 

 • rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen 
 • daglig undersøkelse av KAD-lege 
 • lege i beredskap 24 timer i døgnet/7 dager i uken 
 • sykepleier er tilgjengelig 24 timer i døgnet/7dager i uken 
 • fysioterapeut/ergoterapeut, mandag - fredag 
 • tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving 

Hva koster det? 

Oppholdet er gratis.