Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Informasjon om testing mot korona, mottak av pasienter, bruk av smittevernutstyr

Informasjon om testing mot korona, mottak av pasienter, bruk av smittevernutstyr

Informasjon pr. 18.03.20

Mottak av pasienter ved sykehus og legevakt

 • For å begrense mulighet for smitte er det nå satt opp et telt for vurdering av pasienter med øvre luftveissymptomer ved legevakta ved sykehuset i Namsos.
 • Teltet brukes både i legevaktas testing og i sykehusets vurdering av pasienter (for eksempel ved innleggelse på grunn av luftveissykdommer).
 • Teltet kan også brukes som dagtilbud for pasienter som trenger tilsyn.

Legevakta flytter inn i nye lokaler fra og med 31. mars 2020

Namsos legevakt flytter fra Sykehuset Namsos til nye lokaler ved Østre legesenter (Træn lokaler) fra og med 31. mars.

Dette gjelder legevakt for

 • kveld/natt kl.15.30-08.00
 • helg: lørdag-søndag, hele døgnet

Mer informasjon

Hvorfor bruker ansatte i hjemmetjenesten mindre smittevernutstyr?

 • Kommunen har fått tilbakemeldinger fra brukere i hjemmetjenesten på at ansatte bruker mindre smittevernutstyr nå. Dette skyldes reduserte beholdninger på utstyr, og vi må planlegge for videre forsvarlig drift.
 • Det understrekes at praksisen nå vurderes som fullt ut forsvarlig, og vi har stort fokus på hygiene.

Hvorfor testes ikke alle?

 • Grunnen til at man ikke vil teste alle (eller alle i karantene) er at selv om en test er negativ, kan personen allikevel utvikle sykdom opptil 14 dager etter siste gang man ble utsatt for smitte. Slik testing kan dermed gi falsk trygghet.
 • Det er begrenset med test- og smittevernutstyr over hele landet, og man må derfor prioritere de med størst behov.
 • Helsepersonell som har mulighet til det kan ved behov «selv-teste» seg, for å redusere behov for bruk av smittevernutstyr.

Hvordan vurderer vi behov for testing? 

Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset (covid-19). Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Det er laget testkriterier for hvem som bør testes, og Namsos kommune forholder seg til disse kriteriene.

Hvem testes?

Kriterier for testing:

Ved akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, er det, uavhengig av reisehistorikk, indikasjon for test for covid-19, av  

 • Pasienter med behov for innleggelse 
 • Pasienter/ beboere i helseinstitusjoner  
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom** 
 • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. *** 

 *Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.  
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 
***Ved manglende kapasitet kan denne gruppen nedprioriteres. 

Andre personer med lettere akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger.  

Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.

Oppdatert informasjon om testing fra Folkehelseinstituttet