Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Opplever du vold i nære relasjoner?

Opplever du vold i nære relasjoner?

Opplever du vold i nære relasjoner og trenger noen å snakke med eller et trygt oppholdssted?

Krisesenteret holder åpent som vanlig for de som er utsatt for vold i nære relasjoner og trenger et trygt, midlertidig botilbud.

Dagsamtaler og besøk på senteret gjennomføres ikke, men vi kan gi deg råd og veiledning gis på telefon.

Telefon til krisesentret 740 777 10