Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Legekontor

Legekontor

Det er begrenset tilgang på legekontorene

  • Framover pga. pandemi vil det bli begrensinger på tilgang og noe redusert drift.
  • Hvis ikke annen beskjed blir gitt, kan du møte til oppsatt time.
  • Enkelte timer vil bli endret til telefonkonsultasjoner.
  • Vi ringer eller sender sms fortløpende til pasienter som vil få telefonkonsultasjon eller kan vente på ny time.

Trenger du å snakke med noen på legekontorene?

  • Kontakt med legekontoret må skje via telefon til legekontoret der din fastlege holder til
  • Du kan også kontakte legekontorene via e-post, hjemmesider eller sms.
  • INGEN DIREKTE OPPMØTE!

Pga. denne situasjonen, ber vi om tålmodighet og forståelse i denne prekære perioden.

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring legevakt 116117.

Ved fare for liv og helse, ring 113