Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten

Alle tjenester for fysio- og ergoterapi er stengt inntil videre.

    Unntak

    • Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.
    • Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt.
    • Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.