Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Besøk i helseinstitusjoner

Besøk i helseinstitusjoner

Ny informasjon 15.05.20

- Det er åpnet for besøk utendørs mellom pasient og pårørende på alle helsebygg. Smittevernet må ivaretas (generelle smittevernrådene) Pårørende kan ta kontakt med avdelingene for avtale om besøk.

- Det er for institusjonene Namsos helsehus, Namdalseid helsetun og Jøa sykeheim, åpnet for besøk i tilstøtende rom. Det vil si rom som har egen inngang, der pårørende ikke trenger inn i helsebygget for å kunne treffe sine. Nærmere avtale må gjøres med aktuell avdeling. Dette for at smittevernet skal ivaretas på best mulig måte.

Informasjon 14.03.20: Besøksstans i helseinstitusjoner

14.03.20 ble det besluttet at besøksforbud i helseinstitusjoner iverksettes. Helsedirektoratet skriver følgende:

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv. Tiltakene må omfatte alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen.

Pårørende vil tilbys videobesøk gjennom Whereby. Kontakt avdelingene for informasjon om hvordan dette kan gjennomføres.

Kontaktinformasjon til helseinstitusjoner i Namsos kommune