Namsos kommune

Stressreduserende tiltak for hjemmet

Stressreduserende tiltak for hjemmet

For mange er det en stressende situasjon å være i hjemmekarantene, isolasjon, eller det å forholde seg til å være mest mulig hjemme med begrenset sosial omgang generelt. Dette gjelder voksne, barn, sårbare familier og personer som sliter psykisk. Hverdagsrutinene er endret for alle, og for mange er dette en situasjon som kan skape reaksjoner som sinne, redsel, bekymringer og uro. Dette er helt normalt i en unormal situasjon.

Nyttig informasjon

 • Folkehelseinstituttet (fhi.no) har kommet med råd til personer som er i hjemmekarantene og i isolasjon.
 • I tillegg har Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (nkvts.no) lagt ut en samleside med råd til ulike grupper som blir berørt (voksne, barn, sårbare familier, og personer som sliter psykisk).
 • Det anbefales at man går inn og leser på disse sidene.

Råd til personer i hjemmekarantene og i isolasjon

Samleside med råd til ulike grupper som blir berørt

Noen av rådene som gjelder for disse ulike grupper av befolkningen sammenfattes her:

Hold deg oppdatert på nyhetsbildet – men ikke la det ta overhånd

 • Hold deg oppdatert på informasjon via pålitelige kilder som fhi.no og helsenorge.no.
 • Unngå overdreven bruk av sosiale media hvis det medfører økt stress.
 • Ikke stress barna unødvendig med for mye informasjon.
 • Gi barna forståelig informasjon om situasjonen, uten å bagatellisere eller overdrive.

Hjemmeskole og daglige rutiner

 • Oppretthold normale rutiner for sunne måltider og leggetider.
 • Unngå skjermaktivitet en time før legging.
 • Lag struktur på dagen, også i forhold til hjemmeskole.
 • For mange barn og unge er overgangen til hjemmeskole en utfordring. Mange har ekstra behov for tilrettelegging i forhold til det faglige og for å holde fokus. Anerkjenn dette, vær tålmodig og lytt til eventuelle frustrasjoner som kommer.
 • Det er viktig med støtte, oppmuntring og motivering - unngå kritikk.
 • Søk råd hos tilgjengelige ressurser på skole eller i lokalt hjelpeapparat over telefon ved behov (gjelder Namsos kommune).

Barna har behov for å leke og være ute

 • Gjør aktiviteter hjemme som vanligvis gir glede og virker avstressende (utelek, film, spill, lese, hobbyaktivteter etc.).
 • Barna har behov for å leke.
 • Sørg for daglige doser fysisk aktivitet og dagslys.
 • Fysisk aktivitet, turer i naturen og dagslys virker positivt inn på psyken og på søvn (følg Folkehelsesinstituttets retningslinjer ved uteaktivitet)

Vær åpen om følelser

 • Vær åpne om følelser overfor barn. Barn er sensitive.
 • Husk at redsel, panikk, tristhet og ensomhet er normale reaksjoner i en unormal situasjon.
 • Barn kan virke uberørt, men bekymringer kan komme. Vær oppmerksom på kveld/natt.
 • Spør om det er noe barna bekymrer seg spesielt for når det gjelder korona-viruset. Lytt til barnet, vær til stede i samtalen og la barnet snakke ferdig.
 • Si at det er lov til å være redd, lei seg eller sint. Anerkjenn barnas følelser, det skaper trygghet.

Senk forventningene

 • Senk forventninger til hverdagslige gjøremål i barnefamilier.
 • Fokuser på positive ting familien kan gjøre sammen.
 • Foreldre er rollemodeller, fokuser på hvordan dere håndterer stress og snakker om situasjonen.
 • Foreldres reaksjoner påvirker barna.

De voksnes behov

 • Voksne kan innimellom ha behov for en liten pustepause for å være den voksne i familien og bevare roen og strukturen i den nye hverdagen.
 • De voksne er følelsesmessige sterkere og klokere enn barn, og barna er avhengig av de voksne for å føle seg trygg og utvikle seg følelsesmessig.
 • Hold kontakt med andre gjennom sosiale media og telefon etter behov.

Psykiske plager

 • Ved psykiske plager, ta kontakt med egen behandler eller annet helsepersonell ved behov eller om du har spørsmål.

Trenger du råd og veiledning?

 • Kommunens Familie- og ungdomsteam er tilgjengelig for råd og veiledning til familier over telefon.

Kontaktinformasjon:

 • Hilde Ramstad, familieterapeut (teamleder): tlf. 901 61 756
 • Bente Evensen, familieterapeut: tlf. 948 58 548
 • Trude Thorsen, kommunepsykolog: tlf. 482 98 787