Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Ny adresse til legevakta

Ny adresse til legevakta

Legevakta flytter inn i nye lokaler fra og med 31. mars 2020

Namsos legevakt flytter fra Sykehuset Namsos til nye lokaler ved Østre legesenter (Træn lokaler) fra og med 31. mars.

Dette gjelder legevakt for

  • kveld/natt kl.15.30-08.00
  • helg: lørdag-søndag, hele døgnet

Ring legevakta 116 117

Øyeblikkelig hjelp på dagtid - kontakt din fastlege

Hvis du trenger øyeblikkelig hjelp på dagtid mellom kl. 08.00-15.30 skal du kontakte din fastlege som vanlig.

Hvem jobber på legevakta?

Bemanningen på legevakta vil bestå av vakthavende lege, i tillegg til helsesekretær eller sykepleier.

Hvorfor flytter legevakta?

Flyttingen ble gjennomført som et smitteforebyggende tiltak i den pågående korona-epidemien. I forkant av flyttingen er lokalene ved Østre tilrettelagt og rigget for at legevakta skal drives der de neste 6 månedene. Eventuell forlengelse ut over dette kommer det nærmere informasjon om hvis det blir aktuelt.

Hvordan foregår smitteforebygging ved legevakta?

Utenfor legevaktslokalene vil det stå en brakke som fungerer på lik linje med teltet utenfor sykehuset, og her vil kliniske undersøkelser av pasienter som ikke bør/skal inn i legevaktslokalene på grunn av smitteforebygging av SARS-Cov-2 foregå. Denne brakka vil være utstyrt som et legekontor, slik at lege på vakt ikke trenger å forflytte seg inn i legevaktslokaler for å hente eller utføre tester.

Adresse

Besøksadresse:
Pinavegen 14, Namsos
(I Træn-lokalene)

Kart