Namsos kommune

Meldeskjema - risikovurdering for offentlige arrangementer

Meldeskjema - risikovurdering for offentlige arrangementer

Skjema skal brukes av alle som har ansvar for offentlige arrangement.

Ved arrangementer og samlinger med mange mennesker er det nødvendig med grundig risikovurdering og planlegging for å begrense smitterisiko av koronaviruset.

Som et hjelpemiddel for arrangører, er det utviklet et skjema for risikovurdering av arrangementer og en sjekkliste for å sikre ivaretagelse av smitteverntiltak

Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Fram til 1. september er arrangementer med flere enn 200 personer forbudt.

Meldeskjema om risikovurdering for offentlige arrangementer
Felt merket med * må fylles ut

 

Folkehelseinstituttet - Råd ved arrangementer og samlinger

Kontakt

Koronatelefon
E-post
Mobil 991 52 745

Telefonen er bemannet hverdager kl. 08:00-16:00.