Namsos kommune

Tiltak i barnehage og skole

Tiltak i barnehage og skole

20.01.21. Lettelser i koronatiltakene: tilbake til gult nivå på ungdomskoler og videregående skoler

FHIs trafikklysmodell for smittevern

Namsos kulturskole

  • Namsos Kulturskole starter fysisk undervisning mandag 25.januar.
  • Undervisningen vil foregå på gult nivå, som betyr forsterket renhold og 1 meters avstand hvor det er mulig.
  • Alle kontaktflater rengjøres mellom hver undervisningsstime.

Kulturskolen har vært nedstengt siden nyttår ihht regjeringens anbefalinger om å ikke gjennomføre organisert fritidsaktivitet for barn. Lokale smitteutbrudd gjorde at nedstengningsperioden ble forlenget ut over regjeringens anbefalinger.

Smittevern i barnehager

Alle barnehager i Namsos kommune følger nasjonal smittevernveileder og lager rutiner tilpasset egen barnehage. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge. 

Smittevern i skolene

Alle skolene i Namsos kommune følger nasjonal smittevernveileder. Veilederen har en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge.