Namsos kommune

Lokale tiltak og anbefalinger fra 20. januar

Lokale tiltak og anbefalinger fra 20. januar

Selv om smittetallene har gått noe ned i vår region, er situasjonen fremdeles usikker. De nasjonale tiltakene fra 20. januar gjelder, og våre lokale tiltak og anbefalinger er utarbeidet med utgangspunkt i disse.

Namsos kommune anbefaler fortsatt dette: 

 1. Hold deg hjemme ved tegn til infeksjon 
 2. Ha færre kontakter enn vanlig, så få som mulig disse første ukene. 
 3. Vær sammen med andre kortere tid, og heller ute enn inne. 
 4. Bruke munnbind når det ikke er mulig å holde avstand (gjelder ikke barn under 12 år) 
 5. Test deg hvis du har symptomer 

Kommuneledelse og kommuneoverlege følger utviklingen nøye og vurderer fortløpende tiltak.  

Skole 

 • Alle som reiser med skoleskyss oppfordres til å sitte sammen med elever fra samme kohort og/eller søsken.  
 • Namsos kommune vil vi være tilbake på gult nivå i ungdomsskolene fra og med onsdag 20. januar.  Dette innebærer blant annet at det vil være ordinært oppmøte for alle elever på sin skole.  (NYTT) 

Helse  

 • Fysiske besøk skal avklares med institusjonen i forkant. Det er viktig at du følger disse reglene ved besøk på helseinstitusjoner
 • Helsepersonell (utenfor institusjon) anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand inntil videre. 
 • Virksomheter med en-til-en kontakt anbefales å bruke munnbind i situasjoner hvor man ikke kan holde 1 meters avstand inntil videre. 

Kultur 

 • Kulturlokaler og idrettshaller åpnes fra 20. januar for fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år (NYTT) 
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.  
 • Svømmebasseng åpnes fra 20. januar (NYTT). I Oasen settes maksantall besøkende til 200 for å sikre tilstrekkelig avstand i garderobearealene i en periode med tradisjonelt svært høyt besøk. 
 • Kommunale skolelokaler åpnes for bruk til fritidsaktiviteter for barn og unge. Det er viktig at du følger våre regler for bruk av kommunale skolelokaler (NYTT) 
 • Kinoen holder åpent, med to meters avstand mellom alle publikummere som ikke er i samme kohort.  
 • Kommunale møterom for lag og foreninger åpnes for møter inntil 10 personer. Avstandskrav må ivaretas. Det er viktig at du følger våre regler for bruk av kommunale møtelokaler (NYTT)
 • Kulturskolen underviser digitalt ut uke 3. Ny vurdering tas 22. Januar. (NYTT) 
 • Innbyggertorgene/bibliotekene våre er åpne. Besøksregistrering gjennomføres. 

Smitte og karantene

Ved påvisning av smitte skal personen som er smittet være isolert.
De som har vært i nærkontakt med personen når denne har kunnet spre smitte skal være i karantene.

Når nærkontakten bor sammen med flere må de i husstanden være særlig oppmerksomme på symptomer. I mange situasjoner anbefales begrensning tilnærmet karantene også for disse nærkontaktene til nærkontakter.

Det anbefales sterkt å unngå kontakt med mange, med risikogrupper og med helsepersonell.

For å stoppe smittespredning er det viktig at vi er særlig oppmerksomme på hvordan viruset smitter, og at vi begrenser så mye som mulig de situasjonene hvor smitte kan skje.

Vi oppfordrer alle til å følge med på hjemmesiden vår for oppdatert informasjon. Her vil vi gi nødvendig informasjon og situasjonen og fortløpende endringer.