Namsos kommune

Innreise, karantene og reiser innenlands

Innreise, karantene og reiser innenlands

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme. For å begrense importsmitte innførte regjeringen 5. november 2020 en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. 14. November har helsemyndighetene kommet med smittevernråd ved reiser innenlands.

Karantenehotell

Ordningen med karantenehotell innebærer ingen endringer om hvem som skal være i innreisekarantene. Karantenetiden er fortsatt 10 døgn etter innreise. Alle som skal være i innreisekarantene, skal gjennomføre karantenen på karantenehotell, dette gjelder også for norske statsborgere.Når trenger jeg ikke å gjennomføre reisekarantenen på karantenehotell?

På regjeringen sine nettsider finner du mer forklaring om karantenehotell.

Det etableres karantenehotell flere steder i landet. For Trøndelag er Scandic Hell i Stjørdal kommune karantenehotell.

Innreise

For å bekjempe spredningen av koronaviruset, er det innført restriksjoner på innreise til Norge for utlendinger som ellers ville hatt lovlig adgang til å komme.

Regjeringen har utarbeidet utfyllende informasjon til de som skal reise inn til Norge, etter innstramningene som trådte i kraft 9. november:

Informasjon til innreisende og arbeidsreisende på flere språk finner du på Helsedirektoratet sine nettsider.

Svar på mange generelle spørsmål om innreise og karantenehotell finner du på regjeringen sine nettsider.

Smittevernråd ved reiser innenlands

Reiser fra områder med mye smitte i Norge medfører risiko for spredning til innenlandsområder med lite smitte. Helsemyndighetene oppfordrer derfor reisende fra områder med høy forekomst til å være særlig forsiktige de første 10 dagen etter ankomst. 

På Folkehelseinstituttet sine sider finner du mer informasjon om reiser innenlands.