Namsos kommune

Er du på ferie eller ikke har fastlege i Namsos?

Er du på ferie eller ikke har fastlege i Namsos?

Er du på ferie i eller ikke har fastlege i Namsos kommune, kan du kontakte kommunens Korona-telefon 991 52 745 for spørsmål om testing hverdager kl. 08:00-11:30 og kl. 12:00-15:00. I helger er telefonen åpen kl. 09:00-11:30. Utenom disse tidspunktene må du kontakte legevakt ( 116 117) for konsultasjon og eventuelt  henvisning til testing av Covid-19. Legevakta lokalisert i Pinavegen 14 (Træn sine lokaler).

Testkriterier per 12. august 2020

Fra onsdag 12. august 2020 ble det innført nye testkriterier for covid-19. Testkriteriene endres for at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering.


Det er viktig at alle som nå tror at de kan være smittet eller har forkjølelseslignende symptomer, benytter anledningen til å teste seg. Korona-testing er gratis og svaret får man etter en til to dager ved å logge seg inn på helsenorge.no, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg.

Helsetjenesten bør anbefale covid-19-testing for:

  • Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene.

Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte må positiv test bekreftes av ny test.

Om testing for reisende ved grenseoverganger

Informasjon fra Helsedirektoratet (PDF, 37 kB)