Namsos kommune

Koronaviruset: Regler for ansatte i Namsos kommune

Koronaviruset: Regler for ansatte i Namsos kommune

Oppdatert med informasjon fra kommuneoverlegen 19.03.20

Helsepersonell som blir testet for Covid-19

(Informasjon fra kommuneoverlegen 19.03.20)

 1. Når testen foreligger og den er negativ, kan helsepersonellet på jobb igjen etter inntil en dag med symptomfrihet. Det skal være dialog mellom nærmeste leder og arbeidstaker om når vedkommende kan tilbake til jobb. Hvis en arbeidstaker har milde symptomer, og med disse symptomene normalt ville vært på jobb, så er det ikke noe i veien for det når testen er negativ. Dette blir en vurdering som gjøres i dialog med nærmeste leder.
 2. Hvis testen er gjennomført pga. symptomer i karantene etter reise eller i forbindelse med at helsepersonellet er definert som nærkontakt med bekreftet tilfell, skal 14 dagers karantene fullføres.

Dette er i tråd med nasjonale retningslinjer. Personer som opplever litt snue er ikke i kategorien akutt innsettende luftveissymptomer.

Det er viktig at det er dialog mellom arbeidstaker og leder i disse situasjonene. Hvis det er tvilssituasjoner, kan leder ta kontakt med kommuneoverlege for å drøfte saken.

Helsedirektoratet har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset/Covid-19 og å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester (12.03.20)

 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser. Helsedirektoratet melder om at kostnader vil bli kompensert. Bestemmelsen gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020.
 • Reiser:
  • Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.
  • Det oppfordres til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
  • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene i 14 dager, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Retningslinjer for ledere med personalansvar i Namsos kommune (utsendt 13.03.2020)

Retningslinjer for alle ledere med personalansvar i forhold til Koronavirus – ut fra nasjonale føringer per 13.03.2020 (PDF, 170 kB)

Har du spørsmål om Korona som din nærmeste leder ikke kan svare på?

Kontakt kommunens koronatelefon:

Koronatelefon telefonnummer 991 52 745

Brev fra rådmannen til alle ansatte (utsendt 10.03.20):

Namsos kommune er en stor virksomhet med over 2000 ansatte. Det er viktig at vi har en policy for hvordan vi håndterer dette som arbeidsgiver og organisasjon.

HOLDNINGER FOR Å FOREBYGGE SMITTE:

 1. Vi skal ikke ha jobbreiser utenfor Norge.
 2. Vi håndhilser og klemmer ikke.
 3. Vi følger nasjonale råd når det gjelder hygiene. Spesielt håndvask.
 4. Vi reiser ikke privat til områder som det frarådes å reise til.
 5. Hvis noen får tegn til sykdom, må heimekontor vurderes i samråd med nærmeste leder.
 6. Ledersamling med ca 80 deltakere 25. mars avlyses.

Vi gjør dette for å hindre at sykdommen sprer seg. En omfattende spredning kan bli krevende for utsatte grupper og kan skape store utfordringer for vårt helsevesen.

Vi følger situasjonen nøye, og har startet forberedelsene for hvordan vi skal håndtere et større fravær. I dag vet ikke om noen som er smittet i Namsos kommune.

Inge Ryan
Rådmann

Lenker

Helsedirektoratets vedtak om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling