Namsos kommune

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på helse- og omsorgstjenester

Klage på vedtaket

Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Hva kan du klage på?

  • vedtaket du har fått
  • innholdet på tjenesten du får

Hvordan sender du inn en klage?

Du kan bruke elektronisk skjema for klage på enkeltvedtak eller du kan klage ved å skrive et brev og sende det til kommunen.
Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på 

Skjema for klage på enkeltvedtak

Hvem behandler klagen din?

Brukerkontoret går gjennom vedtaket på nytt og ser om det bør endres. Dersom vedtaket ikke endres, sendes klagen med saksutredning videre til Statsforvalteren i Trøndelag som avgjør saken.

Hjelp til å klage

Brukerkontoret kan hjelpe deg med å utforme klagen. 

Klage på innhold i tjenesten

Hvis du er misfornøyd med en helsetjeneste du får, for eksempel på sykehjem, bør du først henvende deg muntlig eller skriftlig til ledelsen på sykehjemmet. Vær tydelig på hva du er misfornøyd med og hva du ønsker endret.

Når de som utfører tjenesten får klagen din, må de undersøke saken og endre tilbudet dersom det ikke er godt nok. Fører ikke klagen frem, må du selv sende en skriftlig klage til Statsforvalteren i Trøndelag som gjør en vurdering av saken. På Statsforvalterens hjemmesider finner du informasjon om hvordan du klager videre. Får du ikke medhold fra Statsforvalteren er neste mulighet å klage til Sivilombudsmannen.

Enkelte tjenester, som f. eks omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og evt. klage skal behandles i kommunens klageutvalg

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248