Namsos kommune

Nå kan du få video- og telefonkonsultasjoner til lege og fysioterapeut m.fl.

Nå kan du få video- og telefonkonsultasjoner til lege og fysioterapeut m.fl.

På grunn av situasjonen med korona-viruset kan nå blant annet fastleger, fysioterapeuter og jordmødre gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

Ta kontakt med din behandler for å få mer informasjon om dette.

Informasjon til helsepersonell.