Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Namdal rehabilitering

Namdal rehabilitering

Namdal Rehabilitering på Høylandet er et interkommunalt selskap som eies av Bindal kommune i Nordland og 13 namdalskommuner. Senteret er bygd med plass til 26 brukere og har Norsk revyfaglig senter som nærmeste nabo. De 14 eierkommunene har ei befolkning på til sammen cirka 38.000 innbyggere, og senteret er plassert midt i området for de samarbeidende kommunene. 

  • Namsos kommune disponerer plasser til enhver tid. 
  • Senterets motto er Rehabilitering med glimt i øyet. Som et ledd i dette brukes kultur og humor som redskaper for å lære deg å mestre din livssituasjon.  
  • Ansatte vil jakte på ressurser og sette inn innsats for å styrke dine sterke sider. 
  •  Du skal lære deg å ta nye sjanser og i løpet av oppholdet få kjennskap til sterke sider ved deg selv. 
  •  Behandlingen skal også bidra til å styrke rehabiliteringskompetansen på både kommunalt og regionalt nivå. 

Les mer om oss her 

Hvem kan få tilbudet? 

  • Du som ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv. 

 Hvordan får du plass? 

  • Dersom du har behov for plass, kan du få fastlegen din til å henvise deg, eller du kan kontakte Brukerkontoret på tlf  74 21 71 00  eller 95 98 81 35.  

  • Brukerkontoret vil vurdere ditt behov for plass, og du vil få svar på søknaden innen 3-4 uker 

Slik søker du 

Du finner søknadsskjema her. 

Praktisk info om oppholdet

Finner du her 

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Abel Meyers gate 10, 3. etg.,
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

 Mandag – fredag  kl. 10.00 – 14.00