Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Innsatsteam

Innsatsteam

Hva er innsatsteam? 

  • Et  tverrfaglig team bestående av sykepleier, ergoterapeut og to fysioterapeuter.  
  • Innsatsteam skal være en styrket tjeneste for helse- og omsorgssektoren i Namsos kommune, og kommer i tillegg til ordinære tjenester. 
  • Innsatsteamet arbeider for at innbyggerne i kommunen skal få bedre koordinerte tjenester og har fokus på forebygging samt tidlig innsats. 
  • Målet er å forebygge re- innleggelser og gi innbyggerne mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem. Dette ved å tilby kartlegging/tilrettelegging av bolig, treningsoppfølging og annen relevant oppfølging etter behov i en tidsbegrenset periode.  

Oppfølging i overganger  

  • Innsatsteamet blir koblet på i overganger fra sykehus, korttidsopphold ved sykehjem eller bo- og velferdssenter samt fra rehabiliteringssenter til hjemmet. Primært er dette tilbudet for personer som har hatt en endring i funksjon, og har behov for kartlegging samt tilrettelegging i hjemmet.  
  • Innsatsteamet bidrar også med treningsoppfølging, ernæringsoppfølging og opplæring i enkle prosedyrer som brukerne kan utføre selv. Oppfølgingsperioden er opptil 14 dager. Vurderes etter behov.   
  • Teamet vil bistå deg å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere/kommunale tilbud. 

Forebyggende hjemmebesøk  

  • Alle innbyggere som fyller 79 år, som ikke har eller har hatt kommunale tjenester fra før, får tilbud om forebyggende hjemmebesøk.  
  • Alle vil få et brev/tilbud i posten før oppringing fra innsatsteamet. Brevet gir informasjon om innholdet i besøket. Formålet med hjemmebesøket er å kartlegge innbyggernes helsesituasjon og fokusere på helsefremmende og forebyggende tiltak. Under besøket vil det også blitt gitt informasjon om kommunens lavterskeltilbud for eldre.  

Hva koster det?  

Tjenesten er gratis.   

 

Kontakt oss  

Hansen, Kirsti 

Sykepleier i Innsatsteam 
Fysio- og ergoterapitjenesten 

948 41 701 

Sjaanes, Mona 

Fysioterapeut 
Innsatsteam 

91 34 68 66 

Solbakk, Magnus Fjær 

Fysioterapeut 
Innsatsteam 

95 23 12 51 

Adresse

Besøk oss:

Fysio- og ergoterapitjenesten,

Prestegårdsstien 4, 7804 Namsos 

Vi holder til i første etasje ved hovedinngangen til Namsos Helsehus.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA