Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering

Hva tilbyr vi? 

  • Tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg.  
  • Vi er et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeuter og sykepleier. Teamet gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.  
  • Med utgangspunkt i målene dine legges det opp et treningsforløp tilpasset deg og din funksjon. Sammen jobber vi for å nå målene du har satt deg.  
  • Det vil alltid være en kartleggingsoppfølging på 14 dager før eventuell oppstart av tjenestetilbudet hverdagsrehabilitering. Oppfølgingsperioden varierer etter behov, og er mellom 8-12 uker.  

Hvem kan få tilbudet?  

Du som ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv.  

Slik søker du 

Du finner søknadsskjema her. 

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

 

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
Mobil 970 04 598

Adresse

Besøk oss:

Fysio- og ergoterapitjenesten,

Prestegårdsstien 4, 7804 Namsos 

Vi holder til i første etasje ved hovedinngangen til Namsos Helsehus.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA