Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Hjelpemidler - kommunalt hjelpemiddellager 

Hjelpemidler - kommunalt hjelpemiddellager 

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva tilbyr vi?  

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, krykker, rullatorer, toalett forhøyer og lignende. 

Hvem kan få tilbudet?  

Du som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.  

Er behovet varig, kontakt kommunens fysio- eller ergoterapeuter på tlf 970 04 598 

Hvordan få tilbudet?  

Du kan selv hente enkle hjelpemidler ved å ringe kommunale hjelpemiddellageret. Du kan også få hjemkjørt hjelpemidler og få hjelp til å monterer hjelpemidler etter behov og avtale.  

Reparasjon av hjelpemidler 

Kommunalt hjelpemiddellager kan gjøre enkle reparasjoner. 

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt på kveld eller helg, (f.eks, personløfter, heis og elektrisk rullestol) kontakter du hjelpemiddelsentralen i fylket. 

Hva koster det? 

Det er gratis 

Kontakt

Trond Klausen
E-post
Mobil 478 46 119