Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Fysioterapi for barn og voksne

Fysioterapi for barn og voksne

Hvis du har skadet deg eller av andre grunner har nedsatt fysisk funksjonsevne, kan du få hjelp av en fysioterapeut. 
 
 

 Hva tilbyr vi?

 • Vi kan tilby både gruppebehandling og individuell oppfølging.
 • Individuell fysioterapi gis ved oppsøkende tjenester i hjemmet, barnehage, skole, institusjon eller poliklinisk oppfølging.
 • Du, dine pårørende og hjelpere kan få veiledning og rådgivning 
 • De kommunalt ansatte fysioterapeutene jobber hovedsakelig mot voksne som har andre kommunale helsetjenester.
 • Vi har også en psykomotorisk fysioterapeut.

Hvem kan få tilbudet?

 • Alle kan kontakte fysioterapitjenesten 

Hva må du gjøre for å få tilbudet?

 • Du kan fylle ut et henvisningsskjema som du sender til kommunen
 • Du kan bli henvist via f.eks. fastlege, barnehage, skole, helsestasjon, hjemmesykepleie eller spesialisthelsetjenesten
 • Du kan også ta direkte kontakt
 • Alle barn kan henvises til kommunalt ansatt fysioterapeut

Henvisningsskjema

Hvilke aktiviteter kan vi tilby?

 • Supergym: tilbud til barn i skolealder
 • Frisklivsgruppe gjennom Frisklivssentral: tilbud til deg som vil komme i bedre form og endre livsstil
 • Aktiv Senior: tilbud til hjemmeboende eldre som ønsker å bli mer aktiv i hverdagen og få mer overskudd til daglige gjøremål

Hva koster det?

 • Du må betale egenandel etter takst, avhengig av type behandling. Denne egenandelen går på frikort egenandelstak 2, som automatisk vil komme i posten når man har nådd frikortgrensen. Du kan lese mer om egenandel hos fysioterapeut på hos helsenorge.no
 • Fysioterapi er gratis for barn under 16 år, beboere på institusjon og ved godkjent yrkesskade

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
Mobil 970 04 598

Adresse

Besøk oss:

Fysio- og ergoterapitjenesten,

Prestegårdsstien 4, 7804 Namsos 

Vi holder til i første etasje ved hovedinngangen til Namsos Helsehus.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA