Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Dagtilbud

Dagtilbud

Hva tilbyr vi? 

 • Tjenesten tildeles til innbyggere som trenger sosial omgang med andre eller har behov for aktivisering, eller har pårørende som trenger avlastning på dagtid. Du får oppfølging av fagpersonell 
 • Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende demente blir rettighetsfestet fra 01.01.2020. 

Kommunen kan gi dagtilbud ved følgende steder: 

 • Namsos helsehus et tilbud for demente 
 • Bangsund BVS  
 • Namsos BVS  
 • Namdalseid helsetun dagsenteret, et tilbud for demente 
 • Namdalseid helsetun  
 • Fosnes sykehjem dagtilbud for demente og andre 

Dagtilbud utenfor kommunale avdelinger 

 • Grande gård,Overhalla 
  Gir tilbud til demente. Namsos kommune har 4 plasser tilgjengelig, en dag i uka 

Slik søker du 

 

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester (PDF, 476 kB) 

 • Det er Brukerkontoret som behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov. 
 • Søknad om dagtilbud behandles fortløpende. 

Hva koster det? 

 • Det koster kr 150 pr dag, da er måltider og skyss inkludert 

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Abel Meyers gate 10, 3. etg.,
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

 Mandag – fredag  kl. 10.00 – 14.00