Namsos kommune

Hvordan søke på helse- og omsorgstjenester?

Hvordan søke på helse- og omsorgstjenester?

Hva er Brukerkontoret? 

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og er et forvaltningskontor som har ansvar for å fatte vedtak om helse og omsorgstjenester. 

Alle som bor eller oppholder seg i Namsos kommune, og som har behov for helse- og omsorgstjenester, kan henvende seg til Brukerkontoret. 

Hvordan søker du på helse- og omsorgstjenester? 

 • Søknadsskjemaet heter "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Du finner lenke til skjemaet nederst på denne siden.
 • Vi kan hjelpe deg med utfylling av skjemaet hvis du har behov for hjelp.
 • Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester blir du kontaktet for oppfølging av søknaden. Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk.
 • Kommunen skal behandle saken så raskt som mulig.
 • Hvis saken ikke kan avgjøres innen 4 uker, så skal du få skriftlig beskjed om grunnen til dette.
 • Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes det et skriftlig vedtak.
 • Vi sender deg vedtaket når søknaden din er ferdig behandlet.
 • Du kan klage på et vedtak. Dersom du trenger hjelp til å klage, kan Brukerkontoret hjelpe deg med dette. 

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Tildeling av helse- og omsorgstjenester

 • Tar utgangspunkt i den enkeltes ressurser.
 • Målet er at du som bruker utvikler, opprettholder eller gjenvinner størst mulig grad av egenmestring.
 • Namsos kommune skal tilrettelegge tjenestene slik at du som bruker kan bo hjemme lengst mulig.
 • Vi skal tilby individuelle tjenester der brukermedvirkning ivaretas.

Omsorgsnivå 

De aller fleste ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig.

Helse-og omsorgstjenester gis etter prinsippet om laveste effektive omsorgsnivå. Det vil si at du som innbygger skal få hjelp etter behov og evne til egen mestring. I samtaler med deg tar vi utgangspunkt i din opplevelse av egen mestring. 

 • Nivå 1: Jeg klarer meg selv 
 • Nivå 2: Jeg klarer meg ganske godt selv 
 • Nivå 3: Jeg trenger litt hjelp 
 • Nivå 4: Jeg trenger hjelp i eget hjem 
 • Nivå 5: Jeg trenger hjelp utenfor eget hjem for en periode 
 • Nivå 6: Jeg trenger hjelp det meste av tiden 

Med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?» kan vi også ha en dialog innenfor aktuelle områder som: 

 • Fysisk aktivitet
 •  Sosial aktivitet
 • Psykisk helse
 •  Kosthold/ernæring
 • Personlig hygiene
 • Trygghet
 • Hukommelse
 • Medikamenthåndtering
 • Andre områder

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, f.eks. omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Abel Meyers gate 10, 3. etg.,
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

 Mandag – fredag  kl. 10.00 – 14.00 

Kart