Namsos kommune

Brukerkontoret

Brukerkontoret

Hva er Brukerkontoret? 

Brukerkontoret er kommunens koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering, og er et forvaltningskontor som har ansvar for å fatte vedtak om helse og omsorgstjenester. 

Alle som bor eller oppholder seg i Namsos kommune, og som har behov for helse- og omsorgstjenester, kan henvende seg til Brukerkontoret. 

Hvordan søker du på aktuelle tjenester? 

  • Søknadsskjemaet heter "Søknad om helse- og omsorgstjenester". Du finner lenke til skjemaet nederst på denne siden.
  • Etter at Brukerkontoret har mottatt søknad på tjenester blir du kontaktet for oppfølging av søknaden. Hovedsakelig skjer dette ved et avtalt hjemmebesøk.
  • Når søknaden er ferdigbehandlet, fattes det et skriftlig vedtak.
  • Vi sender deg vedtaket når søknaden din er ferdig behandlet.
  • Saksbehandlingstid er inntil 3 uker 
  • Du kan klage på et vedtak. Dersom du trenger hjelp til å klage, kan Brukerkontoret hjelpe deg med dette. 

Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Abel Meyers gate 10, 3. etg.,
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

 Mandag – fredag  kl. 10.00 – 14.00 

Kart