Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i grunnskole og videregående skole. 

Hva tilbyr vi?

  • Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. 
  • Vi tilbyr veiledning, helseundersøkelser, oppfølging og vaksinering. 

Hvem kan kontakte oss?

  • Både elever og foreldre kan ta kontakt med oss.  
  • Helsesykepleier er tilstede på skolene og har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat.  

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan henvise videre ved behov. Helsesykepleierne har taushetsplikt

Hva kan skolehelsetjenesten gjøre?

Fast tilbud fra skolehelsetjenesten:

Skolehelsetjenesten