Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Hva tilbyr vi?

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

 

Oppfølging fra fysio- og ergoterapeut foregår ofte i barnets daglige miljø, det vil si hjem, barnehage og skole.  

Vi samarbeider med helsestasjon, barnehage, skole, PPT, spesialisthelsetjenesten og andre aktuelle instanser. Vi deltar også i ansvarsgrupper for barn med sammensatte behov.  

 

Hvem kan få tilbudet?

Barn og unge opp til 20 år som har ulike utfordringer med aktiviteter i dagliglivet, bevegelse og motorikk kan få hjelp. Tilbudet vurderes i hvert tilfelle.

Vi møter ofte:  

  • barn med lettere motoriske vansker 

  • barn med mer alvorlige utviklingsforstyrrelser 

  • barn utsatt for akutt skade eller sykdom 

  • barn med kroniske lidelser 

  • barn med sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging. 

Det gis også tilbud om psykomotorisk fysioterapi Her prioriteres barn og unge, men er også et tilbud til voksne. Psykomotorisk fysioterapi ser kroppslige plager i sammenheng med tanker, følelser, livshistorie og livssituasjon.  

Slik søker du

Tjenesten er lavterskeltilbud der det er ikke nødvendig med henvisning fra lege. Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesykepleier, lege, barnehage, skole eller andre instanser. 

Hva koster det?

Ergoterapi er et gratistilbud for alle. 

Fysioterapi er gratis opp til 16 år, og følger deretter ordinært takstsystem for fysioterapi

 Priser for fysioterapi over 16 år

Kontakt

Fysio- og ergoterapitjenesten
Mobil 970 04 598

Adresse

Besøk oss:

Fysio- og ergoterapitjenesten,

Prestegårdsstien 4, 7804 Namsos 

Vi holder til i første etasje ved hovedinngangen til Namsos Helsehus.

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA