Namdalseid helsetun - Namsos kommune

Namsos kommune

Namdalseid helsetun

Namdalseid helsetun

Sykeheimen ligger i sentrum av Namdalseid, med kort avstand til offentlige kontorer, butikk og bussholdeplass.  

Om sykeheimen

Sykeheimen har 24 plasser, alle enerom og er en del av Namdalseid helsetun hvor vi også har  

 • legekontor  
 • omsorgsboliger  
 • Dagsenter  
 • Kjøkken med kantine 
 • Helsestasjon 
 • Kontor for Hjemmesykepleien 
 • Kontor for rus og psykisk helsetjenester 

Oppholdstyper 

 • Langtidsopphold 
 • Korttidsopphold  
 • Avlastningsopphold 
 • kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD)  
 • dag-/nattopphold 

Lokalene

Sykeheimen flyttet inn i nye moderne lokaler i 2014.  Den består av 24 pasientrom, flere fellesareal og en flott sansehage med dyr i sommerhalvåret. Sykeheimen har også sin egen huskatt, Jesper. Det er mulighet for pårørende å leie rom knyttet til sykeheim 

Helsetunet har sitt eget kjøkken som lager mat til sykeheimen, samt til de som ønsker dette i omsorgsboliger.  Kjøkkenet har kantine som er åpen hver dag fra 0900 til 1400. Kjøkkenet kan også levere mat på bestilling.  

Dagsenteret har nye og gode lokaler i underetasjen i helsetunet.  Der er det aktivitet fra mandag til torsdag.

Adresse

Besøksadresse 
Namdalseid helsetun 
Mellomvegen 8 
7750 Namsdalseid 

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA