Video- og telefonkonsultasjoner - Namsos kommune

Namsos kommune

Video- og telefonkonsultasjoner

Video- og telefonkonsultasjoner

På grunn av situasjonen med korona-viruset kan nå blant annet fastleger, fysioterapeuter og jordmødre gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

Ta kontakt med din behandler for å få mer informasjon om dette.

Legekontor i Namsos kommune.

Informasjon til helsepersonell.