Familie- og ungdomsteam - Namsos kommune

Namsos kommune

Familie- og ungdomsteam

Familie- og ungdomsteam

Dette er et lett tilgjengelig og samordna tilbud til barn, ungdom og familier som opplever behov for støtte og hjelp. Aldergruppen 0-23 år.

Hva er et familie – og ungdomsteam?

Teamet er satt sammen av ulike faggrupper bl.a. helsesykepleier, spesialpedagog, vernepleier, ungdomskontakt, sosionom, familieterapeut, barne og undgomsarbeider og psykolog.

Hva tilbyr vi?

 • Støtte og veiledning i foreldrerollen
 • Hjelp til å løse opp i fastlåste samspillsmønster
 • Kartlegge og utforske barnets atferd sammen med familien, slik at vi kan hjelpe barnet
 • Terapeutisk hjelp og støttesamtaler til barn, ungdom og deres foreldre dersom de strever følelsesmessig
 • Være en dør inn i hjelpeapparatet for familier med behov for koordinert og samordnet hjelp

Hvorfor ta kontakt med oss?

 • Vi ønsker at barn og ungdom i kommunen skal ha det godt, men av og til byr livet på utfordringer.
 • Det kan være belastninger i familien som skilsmisse, sykdom i familien, stressrelaterte belastninger, kriser m.m.
 • Barn er også forskjellige og noen ganger kan foreldre og andre bli bekymret.
 • Hvis du trenger noen å snakke med kan Familie – og ungdomsteam være noe for deg.
 • Vi er lette å komme i kontakt med og er opptatt av å ta utgangspunkt i den enkeltes behov for sammen å skape gode løsninger.
 • Vi ønsker å gi hjelp som oppleves nyttig og som gjør en forskjell for familien / ungdommen.

Adresse

Besøksadresse:
Familiens hus, Carl Gulbransons gt. 4
7800 Namsos 

Postadresse:
Stavarvegen 2, 7856 JØA

Åpningstider

Ta kontakt med oss
mellom kl. 10.00 og 14.00 på hverdager.