Kommuneoverlegen - Namsos kommune

Namsos kommune

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har oppgaver hjemlet i ulike lovverk, og skal blant annet ha en sentral rolle som medisinskfaglig rådgiver for kommunen - opp mot alle sektorer, relevant planverk mm. 

Namsos kommune har ansvar for kommuneoverlegefunksjon også for Overhalla, Flatanger og Osen kommuner. Dette er regulert gjennom en vertskommuneavtale. 

Kommuneoverlegen har oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven, folkehelseloven, smittevern, tvunget psykisk helsevern og beredskap. 

Oppgaver som forutsetter at kommunen må ha ansatt en lege til å gjennomføre oppgavene:

  • Vern mot smittsomme sykdommer, Smittevernloven
  • Medisinskfaglig rådgivning
  • Miljørettet helsevern og saker som kan ha negativ innvirkning på helsetilstanden
  • Vedtak om tvungen legeundersøkelse, Lov om etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern
  • Helsemessig beredskap - delta i kriseledelsen

Kommunen har også mange oppgaver som bør ivaretas av medisinskfaglig kompetanse:

  • Overvåkning av sykdomsforhold i kommunen
  • Sosialmedisinske oppgaver
  • Overvåkning av og ha en oversikt over helsetjenestene i kommunen
  • Medisinsk faglig rådgivning ut over områdene miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap
  • Ivareta helsehensyn i kommunal planlegging

Informasjon om oppgaver og ansvar innenfor området smittevern.

Kontakt

Anita Carlson
Kommuneoverlege
E-post
Mobil 900 29 955