Dagtilbud - Namsos kommune

Namsos kommune

Dagtilbud

Dagtilbud

Tjenesten tildeles til innbyggere som trenger sosial omgang med andre eller har behov for aktivisering, eller har pårørende som trenger avlastning på dagtid. Du får oppfølging av fagpersonell. 

Kommunen kan gi dagtilbud ved følgende steder: 

 • Namsos helsehus et tilbud for demente 
 • Bangsund BVS  
 • Namsos BVS  
 • Namdalseid helsetun dagsenteret, et tilbud for demente 
 • Namdalseid helsetun  
 • Fosnes sykehjem dagtilbud for demente og andre 

Dagtilbud utenfor kommunale avdelinger 

 • Grande gård, Overhalla 
  Gir tilbud til demente. Namsos kommune har 4 plasser tilgjengelig, en dag i uka.

 • Seniorhuset, Namsos. MN-vekst gir tilbud til demente ved dagsenter i 1. etasje. Namsos kommune disponerer inntil 5 plasser hver dag for ukedager: mandag-onsdag og fredag.  

Slik søker du 

Søknadskjema for helse og omsorgstjenester 

 • Det er Brukerkontoret som behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov. 
 • Søknad om dagtilbud behandles fortløpende. 

Hva koster det? 

 • Det koster kr 150 pr dag, da er måltider og skyss inkludert 

Klagemulighet

 • Du kan klage på vedtaket som gjøres på din søknad om helse- og omsorgstjenester.
 • Fristen for å klage er 3 uker fra vedtaket er mottatt.
 • Klagen sendes til Brukerkontoret.
 • Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig behandling.
 • Enkelte tjenester, f.eks. omsorgsbolig og trygghetsalarm er ikke lovpålagt og da skal en eventuell klage behandles i kommunens klageutvalg.

Kontakt

Brukerkontoret
Telefon 74 21 71 00
Mobil 959 88 135

 

Ronny Hårstadstrand
Leder

E-post: ronny.harstadstrand@namsos.kommune.no
Telefon: 905 48 248

Adresse

Besøksadresse: 

Samfunnshuset 1. etasje,
Abel Meyers gate 12
Namsos

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende tirsdager og torsdager kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00-14.00