Melde som privatperson - Namsos kommune

Namsos kommune

Melde som privatperson

Melde som privatperson

Her finner du informasjon om hvordan du melder bekymring for et barn til barnevernet som privatperson. 

Når bør du melde bekymring? 

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være viktig for barnet eller ungdommen det gjelder. 

 • Du trenger ikke være helt sikker på at noe er galt før du melder fra.  
 • Det er barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.
 • Din oppgave er å sørge for at barnevernet får vite om barn og unge har det vanskelig, slik at de kan riktig hjelp.
 • Barneverntjenesten kan gi deg råd hvis du er usikker på om du skal melde. 
 • Din bekymringsmelding kan være svært betydningsfull for barnet det gjelder.
 • Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene for barnet og familien blir for store. 

Hva skjer etter du har meldt fra om en bekymring?  

Barneverntjenesten vil senest i løpet av en uke avklare om det du er bekymret for, er noe som må følges opp.

 • Barneverntjenesten starter da en undersøkelse eller henlegger meldingen. 
 • En undersøkelse skal gjennomføres snarest og senest innen 3 måneder. Undersøkelsen skal være tilpasset sakens alvorlighetsgrad, stå i forhold til meldingens innhold og ivareta barnets beste.
 • Vi kontakter barnet/ungdommen, foreldrene og andre som kan si noe om det bekymringen gjelder. På den måten undersøker vi situasjonen, og finner ut om barnet har behov for hjelp etter barnevernloven. 
 • Dersom undersøkelsen gir grunnlag for hjelpetiltak, skal barneverntjenesten foreslå, planlegge og igangsette tiltak som kan hjelpe i forhold til barnets behov.
 • Sammen med barnet/ungdommen og foreldrene finner vi tiltak som vil kunne bidra til positiv endring i familien. 

Kan du være anonym?  

Du kan velge om du ønsker å oppgi navnet ditt når du sender bekymringsmelding som privatperson til barneverntjenesten. Dersom du sier hvem du er, kan ikke barnevernet love deg anonymitet. Du kan også drøfte saker anonymt med oss. Vi vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet. 

Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss. 

Offentlig ansatte kan ikke melde bekymring anonymt. 

Har du ikke anledning til å fylle ut det digitale skjemaet?

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema(Word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. 

Papirskjema - bekymringsmelding

Skal du sende oss meldingsskjema? 

 • Husk at sensitiv informasjon ikke skal sendes på e-post.
 • Ved å benytte tjenesten eDialog, kan du nå sende oss dokumenter via en sikker kanal.
 • Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog til å sende dokument trygt inn til oss!
 • Logg inn via ID-porten: Send digital post til kommunen

Flytskjema som viser hva barnevernet gjør når de mottar en bekymringsmelding. - Klikk for stort bilde 

Du kan laste ned dette flytskjemaet som en pdf-fil: Hva skal du gjøre når du er bekymret for et barn?

Adresse

Besøksadresse:

Familiens Hus, 2. etasje,
Carl Gulbransons gt. 4, Namsos 

Barneverntjenesten har eget venterom i 2. etasje.  

Postadresse:

Namsos kommune,
Barneverntjenesten
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Send digital post til oss her

Post kan også leveres i egen postkasse i 2. etg. merket barnevern. 

 

Åpningstider

 • Kl. 08:00-15:45 mandag-fredag i perioden 16. september-15. mai.
  • Telefontid: 08.30-15.00.
 • Kl. 08:00-15:00 mandag-fredag i perioden 16.mai-15. september. 
  • Telefontid: 08.30-15.00.