For ansatte - Namsos kommune

Namsos kommune

For ansatte i Namsos kommune

For ansatte i Namsos kommune

Informasjon til ansatte ifm koronavirus kan du finne her:

Informasjonsside om Korona til ansatte

  • Office365 - du kan logge inn på jobb-PC eller privat PC

IT-Support
Tlf. 909 70 202
Besøksadresse: Sverres gate 25.

Resette passord:
Send melding PASSORD til 951 59 929

Interne skjema som egenmelding, permisjonssøknad m.m. finner du på Intranett.

Digihjelp veiledningskurs - e-læringskurs i fem moduler

Veiledningstilbudet er rettet mot kommunalt ansatte, kommunale ambassadører og innbyggere som ønsker å bli bedre digihjelp -veiledere, men også andre som ikke føler man ikke har nok kompetanse til å klare seg i en digital hverdag.

Digihjelp kurset er satt sammen som et e-læringskurs i fem moduler og gir grundig innsikt i hverdagslige digitale utfordringer.