Namsos kommune

For ansatte i Namsos kommune

For ansatte i Namsos kommune

Informasjon til ansatte ifm koronavirus kan du finne her:

Informasjonsside om Korona til ansatte

  • Office365 - du kan logge inn på jobb-PC eller privat PC

IT-Support
Tlf. 909 70 202
Klingavegen 2, 3. etg. (gamle Nexansbygget, hovedinngangen)

Resette passord:
Send melding PASSORD til 951 59 929

Interne skjema som egenmelding, permisjonssøknad m.m. finner du på Intranett.

Vil du jobbe hos oss?