Namsos kommune

Tilsynsområder

Sola har stor betydning for din helse og gir økt velvære og dannelse av D-vitamin i kroppen. Dessverre medfører soling, både i naturlig sol og i solarier, også uønskede effekter, der økt risiko for hudkreft er den mest alvorlige.

Kommuneoverlegens oppgave er å føre tilsyn med at virksomheten, drives og er utformet på en slik måte at publikum og kunders sikkerhet, hygiene og helse er ivaretatt på en god måte.

Kommuneoverlegens oppgave er å føre tilsyn med at virksomheten, uansett type, drives og er utformet på en slik måte at publikums sikkerhet, hygiene og helse er ivaretatt på en god måte.

Kommuneoverlegen kan føre tilsyn med utleieboliger for å vurdere helserisiko eller hygienisk ulempe.

Kommuneoverlegens oppgave er å føre tilsyn med at skolevirksomheten, uansett type, drives og er utformet på en slik måte at barnas sikkerhet, trivsel og helse er ivaretatt på en god måte.

Kommuneoverlegens oppgave er å føre tilsyn med at barnehagevirksomheten, uansett type, drives og er utformet på en slik måte at barnas sikkerhet, trivsel og helse er ivaretatt på en god måte.

Kommuneoverlegens oppgave er å føre tilsyn med at badeanleggene drives på en slik måte at smitte og skader på publikum og brukere forebygges på en god måte. Den som er ansvarlig for driften av anlegget skal ha et internkontrollsystem som ivaretar dette.