Namsos kommune

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern skal fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. Et sentralt hensyn er å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet, blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

Hva er folkehelsearbeid?

Fagområdet skal fremme folkehelse og bidra til at det er gode miljømessige forhold. Folkehelsearbeid er den innsats som gjøres for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen. Folkehelsearbeidet innebærer også å svekke de negative påvirkningsfaktorene, enten det er ting vi spiser og drikker, elle de befinner seg i det sosiale eller fysiske miljøet rundt oss.

Miljøretta helsevern har mange tilsynsområder