Namsos kommune

Oversikt over helse og levekår

Oversikt over helse og levekår

Kommunen utarbeider en oversikt over helsetilstand, levekår og påvirkningsfaktorer for helsa i befolkningen i tråd med Folkehelseloven § 5. 

Her finner du samlet oversikt over statusen for folkehelsa i Namsos kommune 2020-2023, og annen relevant informasjon og statistikk:

Oversikten identifiserer utfordringer og muligheter i folkehelsearbeidet, og danner grunnlag for kommunens planstrategi. Planstrategien definerer planbehov og prioriteringer for kommunestyreperioden ut fra kunnskapen om blant annet folkehelsa. I Namsos kommune har vi valgt å organisere folkehelsearbeidet på tvers av sektorer, slik at vi får folkehelsearbeid i alt vi gjør.

Oversikten over helsetilstanden og sammenhengen med planarbeidet kan skjematisk framstilles slik: 

 Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

Fakta om levevaner

Er du interessert i forhold knyttet til levevaner i Namsos og resten av Trøndelag?
Her finner du siste rapport fra HUNT 4 om levevaner. Hvor mye beveger vi oss? Hvordan er inntak av frukt og grønt? Hvor mye trener og sover vi? Er det forskjell mellom kommunene? -Mellom kvinner og menn og mellom aldersgrupper? 

Les mer her: HUNT 4 rapport levevaner 2019


Informasjon om HUNT (Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag)

Her finner du mer informasjon om HUNT, blant annet helse og kronisk sykdom, ungdom og helse med mer:

HUNT/rapporter