Spesialundervisning for voksne - Namsos kommune

Namsos kommune

Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne

Vi gir opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette er blant annet lesing og skriving, matematikk og digitale ferdigheter.

Vi tar utgangspunkt i individuelle behov og jobber for at hver enkelt skal oppleve trygghet, mestring og økt selvtillit. 

 

Hva tilbyr vi:

Vi gir spesialundervisning på grunnskolens område for voksne som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Hvem kan få tilbudet?

Voksne som etter opplæringslovens § 4A-2

 • ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet
 • har særlig behov for hjelp til å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter
 • trenger ny opplæring på grunn av sykdom eller skade

 Vi gir tilbud til voksne med:

 • nedsatt hørsel/døvhet
 • synshemming
 • språk-, stemme- eller talevansker, for eksempel afasi etter hjerneslag
 • utviklingshemming
 • behov for opplæring i dagliglivets ferdigheter
 • behov for gjeninnlæring på grunn av store psykiske vansker
 • andre diagnoser med behov for opplæring

Hvordan få tilbudet:

Ta kontakt med skolen for nærmere informasjon og søknadsskjema.

Hva koster det?

Opplæring og undervisningsmateriell er gratis.

Samarbeidspartnere:

 • PPT – Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste
 • Andre instanser med spesialkompetanse i kommunen
 • Aktuelle regionale og nasjonale kompetansesentre

Lenker:

Informasjon om spesialundervisning for voksne på Udir.no

Kontakt

Kristin Nesterud
Spespedkoordinator
E-post
Telefon 976 81 884

Prosjektleder i "Ta sats".