Samfunnskunnskapsprøven - Namsos kommune

Namsos kommune

Samfunnskunnskapsprøven

Samfunnskunnskapsprøven

Prøven i samfunnskunnskap er for deg som søker om permanent oppholdstillatelse.

Du kan ha både rett og plikt til å ta prøven - eller bare plikt. Prøven skal være på et språk du forstår godt.

Skal du bruke prøven til å søke om norsk statsborgerskap, må prøven være på norsk.

Du får mer informasjon om prøven i samfunnskunnskap hos Kompetanse Norge.

Du melder deg på samfunnskunnskapsprøven her.

Første prøvedato er 27. jan 2022

Påmeldingen er åpen fra 30. nov 2021 til 07. jan 2022

Pris for prøven er 800,- kr. 

Kontakt

Tom Lybæk
Assisterende rektor
E-post
Telefon 74 21 75 00
Mobil 957 58 751

Norskprøven, statsborgerprøven, samfunnskunnskapsprøven