Prøver høsten 2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Prøver høsten 2021

Prøver høsten 2021

Skolen arrangerer forskjellige prøver i tiden framover

Statsborgerprøven og samfunnskunnskapsprøven

Disse prøvene arrangerer skolen hver måned. Neste prøve er 28. okt., påmelding innen 1. okt.

Påmeldingen gjør du her: https://www.kompetansenorge.no/

Norskprøven

Du kan melde deg på norskprøve vinter mandag 1. november klokka 09:00 til og med fredag 5. november klokka 23:59.

Du kan melde deg på prøven fire ganger i året (vinter, vår, sommer og høst).

Norskprøve vinter arrangeres i perioden fra mandag 6. desember til og med fredag 10. desember

Påmeldingen til norskprøven gjør du her: https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/

Etter påmeldingen vil du få et brev i posten som forteller dato og tidspunkt for prøven. Prøvestedet er Namsos Opplæringssenter i Namsos.

Kurs og prøve i samfunnskunnskap 50 timer.

I skolens høstferie blir det arrangert kurs i samfunnskunnskap med avsluttende prøve.

Kurset blir fra 11. okt. til 15. okt. Kurset blir på språkene norsk, arabisk og tigrinja.

Ta kontakt direkte med skolen (Tom Lybæk) om du er interessert eller har spørsmål.

Kontakt

Tom Lybæk
Assisterende rektor
E-post
Telefon 74 21 75 00
Mobil 957 58 751

Norskprøven, statsborgerprøven, samfunnskunnskapsprøven