Norsk med samfunnskunnskap - Namsos kommune

Namsos kommune

Norsk med samfunnskunnskap

Norsk med samfunnskunnskap

Tilbud om opplæring i norsk med samfunnskunnskap, - for voksne innvandrere.

Skolen vår gir voksne innvandrere grunnleggende opplæring i norsk med samfunnskunnskap. Skal du være i Norge lenger enn 3 måneder, har vi norskopplæring som passer til deg.

Innvandrere i introduksjonsprogram

Personer som deltar i ”Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger” har egne rettigheter og plikter i forbindelse med norskopplæringen.

Innvandrere utenfor introduksjonsprogram

Følgende gruppe innvandrere har ikke automatisk rett til gratis undervisning:

  1. Nordiske borgere (Sverige, Finland, Danmark og Island)
  2. Personer med tillatelse etter EØS / EFTA-regelverket
  3. Personer og deres familiemedlemmer med tillatelse på grunnlag av arbeidstilbud innvilget etter 01.01.2003.

Personer i disse gruppene kan regne med å måtte betale for undervisningen.