grunnskole for voksne - Namsos kommune

Namsos kommune

Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne

Er du voksen og har behov for grunnskoleopplæring? 

Namsos opplæringssenter gir undervisning i fag slik at du får et grunnskole-vitnemål. Et slikt vitnemål gir deg rett til å søke videregående opplæring. Det blir gitt undervisning i fagene norsk, engelsk, matematikk samfunnsfag og naturfag. Du kan ta ett, noen, - eller alle fagene.

Skolen gir også undervisning i grunnleggende ferdigheter.

Namsos opplæringssenter sin grunnskole deltar i prosjektet Forberedende voksenopplæring (FVO).