Namsos kommune

Søknadsskjema

Søknadsskjema

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID-porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her. I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Logg inn i Visma Flyt Skole

Webversjonen av Visma Flyt skole

I webversjonen kan du blant annet:

* sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatt er riktig

* Gi samtykker

* Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven

* Søke, si opp eller endre SFO-plass

* Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har