Namsos kommune

SFO-tilbud i Namsos kommune

SFO-tilbud i Namsos kommune

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. I dette skoleåret er ikke tilbudene samordnet innenfor kommunen enda.

Det er ulike tilbud ved flere av skolene.

  • Ved Jøa barne- og ungdomsskole tilbys SFO ved Jøa barnehage - med tilbud før og etter skoletid alle skoledager - fri onsdager som ett tilbud og ett tilbud med før og etter skoletid skoledager, samt hele onsdagen. 
  • Ved Bangsund skole, Høknes barneskole, Namsos barneskole, Vestbyen skole, Sørenget skole og Otterøy skole, tilbys hel plass (60 timer/4 uker) og halv plass (inntil 60 timer/4 uker).
  • Ved Namdalseid skole og Statland skole er ett tilbud før skoletid fra 07.00 - 08.30, hver skoledag. Ett annet tilbud er fra 14.00 - 16.30, hver skoledag. Det gis også fullt tilbud morgen og ettermiddag + heldag 07.00 - 16.30 (onsdager/planleggingsdager).

Vi gjør oppmerksom på at det nå arbeides med felles vedtekter for hele kommunen, det betyr at tilbudene kan bli noe annerledes ved enkelte skoler. Vedtektene fra de "gamle" kommunene gjelder fortsatt ved den enkelte skole.

Hvem kan få plass på SFO?

  • Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.
  • Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor.
  • Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Ny søkeportal

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, I Visma Flyt Skole behandler vi SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Logg inn i Visma Flyt Skole

Søknadsfrist, ordinært opptak

Søknadsfrist ordinært opptak er 15.mars.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Søknadsskjema blir lagt ut når det er ferdig utarbeidet.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rektor på den enkelte skole.