Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

Visma Flyt Skole

Skoleadministrativt system

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet. Fravær, merknader og karakterer blir lagt inn i dette systemet. Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO plasser.

Logg inn i Visma Flyt Skole

Webversjon av Visma Flyt Skole 

Som foresatt kan du logge på webversjonen av Visma Flyt Skole med ID_porten (BankID, MinID, Commfides eller Buypass).

I webversjonen kan du blant annet:

- Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatt er riktig

- Gi samtykker

- Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven.

- Søke, si opp eller endre SFO-plass

- Sjekke fakturagrunnlaget for SFO-plass

- Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har.