Skolebesøk november 2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Skolebesøk november 2021

Skolebesøk november 2021

I november vil Knut Storeide (virksomhetsleder grunnskole) og Knut Erik Heia (Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet) besøke alle skolene i Namsos kommune.

Hvem kan delta på skolebesøkene?

Alle ansatte, foreldre/foresatte og andre tilhørere er velkommen.

Hva informeres det om?

  • Hvorfor er det viktig at vi nå ser på hvordan den fremtidige skolestrukturen skal se ut?
  • Det vil informeres om prosess og innhold.
  • Hvordan du kan komme med innspill og refleksjoner.

Kunnskapsgrunnlaget – hvorfor er det viktig at vi nå ser på hvordan den fremtidige skolestrukturen skal se ut?

Elevoppgave

For at vi også skal få frem elevstemmen, vil elevene få en egen oppgave, for å si noe om hva de mener er en god skole og hva vi bør satse på når vi skal utforme det som skal bli en fremtidsrettet skolestruktur.

Skolebesøk - Tema: ny skolestruktur

Skolebesøk - Tema: ny skolestruktur
Skole Dato Tidspunkt
Otterøy skole 2. november 18.00
Bangsund skole 9. november 14.40
Sørenget skole 9. november 18.00
Høknes ungdomsskole 10. november 14.00
Statland skole 10. november 19.00
Høknes barneskole 11. november 12.45
Namsos ungdomsskole 11. november 14.20
Namdalseid skole 15. november 14.15
Namsos barneskole 17. november 14.15
Vestbyen skole 18. november 13.30
Jøa skole 18. november 15.30

Hva er målet med arbeidet som gjøres?

Målet med det arbeidet som nå gjøres er at alle elever i Namsos kommune skal få gå på en kvalitativ god skole, med en bærekraftig økonomi. 

Kontakt

Knut A Hoffstad Storeide
Virksomhetsleder grunnskole
E-post
Mobil 954 62 099