Skolebesøk november 2021 - Namsos kommune

Namsos kommune

Skolebesøk november 2021

Skolebesøk november 2021

I november 2021 besøkte Knut Storeide (daværende virksomhetsleder grunnskole) og Knut Erik Heia (daværende hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet) alle skolene i Namsos kommune.

Ansatte, foreldre/foresatte og andre tilhørere var velkomne til å delta. 

Det ble informert om

  • Hvorfor er det viktig at vi nå ser på hvordan den fremtidige skolestrukturen skal se ut?
  • Informasjon om prosess og innhold.
  • Hvordan komme med innspill og refleksjoner.

Kunnskapsgrunnlaget – hvorfor er det viktig at vi nå ser på hvordan den fremtidige skolestrukturen skal se ut?

Elevoppgave

For å få frem elevstemmen, fikk elevene en egen oppgave, for å si noe om hva de mener er en god skole og hva vi bør satse på når vi skal utforme det som skal bli en fremtidsrettet skolestruktur.

Hva er målet med arbeidet som gjøres?

Målet med det arbeidet som nå gjøres er at alle elever i Namsos kommune skal få gå på en kvalitativ god skole, med en bærekraftig økonomi.