Referat fra møte i arbeidsgruppa – skolestruktur 27.01.2022 - Namsos kommune

Namsos kommune

Referat fra møte i arbeidsgruppa – skolestruktur 27.01.2022

Referat fra møte i arbeidsgruppa – skolestruktur 27.01.2022

Her kan du lese referatet fra arbeidsgruppens møte 27.01.2022.

Sted: Teams

Deltagere: Knut Storeide, John Saur, Marit Haukø, Julius Thorvaldsen

Ikke møtt: Cecilie Strøm Kirkenes, Siv Anett Jonassen, Kari N. Thorsen, Knut Erik Heia

Sakliste:

Innkalling /referat mv

  • Ingen innvendinger mot forrige referat. Velkommen til Julius.
  • Det er nå opprettet sharepointområde vi kan jobbe på – alle dok er lagt ut (se alle innnkomne innspill mv)
  • Mangler referat fra siste møte på hjemmesiden (Knut følger opp)

Undersøkelser

Ansatteundersøkelsen;

Viktig med pkt 36 (fritekst).

Diskusjon om man skulle fordele svar på yrkesrolle.  Innspill fra Knut Erik om at dette vil kunne gjøre undersøkelsen vanskelig for noen; flere roller/ ikke anonymisert.

Møtet besluttet at vi beholder inndelingen – og i tillegg legger på en inndeling på hvor de ansatte jobber.

Som en forutsetning må det legges inn en tekst der forsikres om at ingen av resultatene skal offentliggjøres på en slik måte at enkeltsvar skal kunne knyttes til enkeltpersoner.

Foresatteundersøkelsen

Feil i noen av graderingene – må rettes.

Vi legger også inn en mulighet for fritekstsvar i slutten på denne undersøkelsen.

Vi legger også inn en inndeling i hvilken skole de sokner til i begynnelsen på denne undersøkelsen med samme forutsetning som over (legges inn en tekst der forsikres om at ingen av resultatene skal offentliggjøres på en slik måte at enkeltsvar skal kunne knyttes til enkeltpersoner).

Undersøkelsene sendes på en runde i arbeidsgruppen før publisering/iverksetting.  Mål: I løpet av neste uke.

God idè:  Vi forsøker å få med NA til å lage en sak slik at vi kan få høy svarprosent.

Annet:

Oversiktsdokumentet er delt med alle i arbeidsgruppen – i slutten på dette dokumentet finnes oppstarten til saken, men et foreløpig tekstskjellet, inndelinger og oppbygning.

Referat - til utskrift (PDF, 98 kB)