Namsos kommune

Foreldrenes rolle i barnas digitale liv - fra datatilsynets blogg om personvern

Foreldrenes rolle i barnas digitale liv - fra datatilsynets blogg om personvern

Datatilsynet har mye god informasjon om personvern og informasjonssikkerhet. Det er verdt å ta en kikk på sidene.

Elevene i grunnskolene i Namsos kommune har nå tilgang på hver sin enhet, læringsbrett eller PC. De har sin enhet med hjem for å følge opp skolearbeid, hver dag. I utgangspunktet skal enhetene legges igjen på skolen i ferier, men i en tid hvor det er stor usikkerhet omkring eventuelle utbrudd av Covid19 og nedstenging av skoler, får nå elever med sine enheter også i ferien. Det er generelt viktig at foreldre/foresatte følger med og snakker om nettbruk med sine barn, dette gjelder både i hverdagen og ikke minst i ferien. Datatilsynet har en egen personvernblogg, her er det en artikkel om Foreldrenes rolle i barnas digitale liv, denne er verdt å lese.