Namsos kommune

PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

PPT Pedagogisk psykologisk tjeneste

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. 

PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år). PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område. 

Hva tilbyr vi? 

  • Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) gir barn og foreldre råd og veiledning om utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole.  
  • PPT utreder og gir råd om barns behov for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning (0 -16 år).
  • PPT er også sakkyndig for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.  
  • Ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.  

Hvordan kan du få tilbudet? 

Hvis du som foresatt eller elev trenger hjelp, kan du henvende deg direkte til vårt kontor eller gjennom barnehagen eller skolen. Fyll ut henvisningsskjema. Du kan levere skjemaet i barnehagen/på skolen.

Skjema - Henvisning til PPT 0-6 år   

Skjema - Henvisning til PPT 6-16 år

Skjema - Egenhenvisning til PPT (barn/voksne)

 

For barnehager og skoler 

  • PPT kan gi råd og veiledning til barnehager og skoler om barn som ikke er henvist til oss, etter at foresatte har samtykket til det.  
  • Barnehager kan også ta kontakt med PPT sitt barnehageteam, hvis foresatte har samtykket til det.  
  • Skolene kan henvende seg direkte til sin kontaktperson i PPT.  
  • Hvis barnehage eller skole ønsker hjelp til utvikling, kan dere sende en systemhenvisning.  

For ansatte i barnehage/skole - skjemaer/rapporter 

Informasjon om spesialundervisning på flere språk 

Kontakt

PPT Ekspedisjon
Telefon 959 98 476


Enhetsleder  
Trine Frydenlund 
trine.frydenlund@namsos.kommune.no
Tlf. 918 28 522 

Adresse

Besøksadresse:
Familiens hus, Carl Gulbransons gt. 4
7800 Namsos 

Postadresse:
Stavarvegen 2, 7856 JØA

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-14.00  

Onsdag kl. 09.00-13.00